Bina Yıkım Aşamaları Nelerdir?

Bina yıkımları kontrollü veya kontrolsüz olsun büyük hasarlara yol açabilirler. Kontrolsüz yıkımların en büyük nedenleri olan doğal afetlerle oluşan bina yıkımlarında can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Metruk binalarda bile kontrolsüz yıkımlar can ve mal kaybına yol açabilir.

Bina yıkımları kontrollü ve bina yıkım aşamaları üzerinden gidilerek yapılması gerekir. Bina yıkım aşamaları hakkında bilgi sahibi olursanız, yıkım işlemini yakından takip edebilir ve herhangi bir aksilik durumunda hak sahibi olabilirsiniz. Bina yıkımı sadece binanın enkaz haline getirilmesi değildir. Aynı zamanda molozun tahliye edilmesi de gereken bir işlemdir.

Bina yıkım işleminde binanın durumu tamamen yıkım yönteminde belirleyicidir. Örneğin hasarlı binaların yıkım süresi daha kısa olurken betonarme ve çelik yapıların yıkım süreleri daha fazladır. Bu işlemler sırasında söküm, yıkım ve tahliye aşamalarına uyularak yapılması gerekir. Bina yıkım aşamalarını farklı kılan en önemli hususlardan bir tanesi yıkımın kısmi veya tamamen olmasına göre değişebilir. Tamamen yıkımlarda binanın kontrollü yıkımı ve enkazın tahliyesi ile yeni projeye hazırlık uygulanırken kısmı yıkımlarda binanın yıkılacak bölümünün projelendirmesi, enkazın tahliyesi ve yapım ve onarım aşamaları birbirini izler.

 Bina Yıkım Aşamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bina yıkım aşamaları arasında yıkım projesi yer alır. Yıkım projeleri hazırlanırken çok dikkat edilmesi gerekir. Yıkım projesi sadece bina yıkımı ile ilgili değildir. Özellikle yapışık binalarda komşu binaların durumu, yıkım projelerinde önemli rol oynar. Yapı yıkılmadan önce geri dönüştürülebilecek her maddenin söküm işlemine tabi tutulması gerekir. Bu sayede geri dönüşüme katkı sağlarken hafriyatı en aza indirgenmiş olunur. Yıkım esnasında toz çok fazla olduğu için gerekli önlemler alınarak toz azaltılmalıdır. Diğer bir dikkat edilmesi gereken nokta yukarıdan malzeme düşmesini engellemektir. Bunun için asma perde (ahşap cephe perdesi) kurulmalıdır. Ahşap perde kurulurken binanın çevresindeki zarar görebilecek yapılar dikkate alınmalıdır. Kurulacak ahşap perde ile yıkım esnasında trafiğe, çevreye düşebilecek herhangi bir şeyin düşmesi engellenir.

Bina yıkım aşamaları arasında en önemli 2 nokta vardır. Birincisi projedir. Proje binanın nasıl yıkılacağını ve yıkım sırasında çevreye hasarı en aza indirger. Diğer önemli nokta ise yıkım esnasında enkaz öğelerinin çevreye rahatsızlık vermemesidir.